Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoons/bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• (bedrijfs)naam;
• e-mailadres.
Bij sollicitaties bovendien:
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geboorteplaats;
• werkervaring;
• opleiding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen gegevens van personen die contact opnemen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of een persoon die contact opneemt daadwerkelijk 16 jaar of ouder is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch of middels een e-mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doel van het verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw verkregen persoonsgegevens voor uitsluitend de volgende doelen:
• om zonodig contact met u te kunnen opnemen;
• om onze diensten te kunnen uitvoeren;
• om administratieve redenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma's:
• Microsoft Windows;
• Microsoft Office.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer wij hiertoe om juridische reden(en) zijn verplicht.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen middels onze website geen gegevens door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Deze website is aangemeld bij Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.
Wij gebruiken deze gegevens om het websitegebruik te analyseren en hiermee de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u te allen tijde het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt ons een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• onze website is SSL beveiligd;
• De verbinding met de website is versleuteld;
• Ons computersysteem is beveiligd met beveiligingssoftware;
• Ons bedrijfspand is voorzien van inbraakbeveiliging en inbraaksignalering.

Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan middels ons contactformulier contact met ons op.