De aspecten missie en visie geven vorm aan onze normen, ideeën en principes die vervolgens op hun beurt weer richting geven aan onze uitvoerende werkzaamheden en daarbij een solide basis creëren in ons streven naar het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Missie

Wij streven naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit en naar het overtreffen van de verwach­tingen van onze opdrachtgevers.
In dat streven hechten wij grote waarde aan de menselijke as­pec­ten.
Wij ziet daarom onze klanten niet als cijfers, vooruitzichten of banen, maar als mensen.

Visie

Wij vinden, dat ieder individu het recht heeft op een schone, veilige en plezierige omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren.
Om die reden vormen aspecten zoals milieu en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van onze werkzaam­heden en bij de keuzes en het ge­bruik van onze schoonmaakpro­ducten.