Wij zijn uw schoon­maak­be­drijf, uw glas­be­was­sings­be­drijf en uw re­no­va­tie­sloop­be­drijf. Verreweg de meeste werkzaamheden voeren wij uit in Den Haag en omstreken. Maar ook in bijvoorbeeld Rotterdam, Gouda en Leiden voeren wij onze diensten uit. Daar­naast zijn wij uw groot­han­del in hoog­waar­di­ge, milieu­ver­ant­woor­de en duur­za­me schoon­maak- en hy­giëne­pro­duc­ten.

Ontstaan

Reinland BV is ontstaan uit een fusie per 1 januari 2019 van de gerenommeerde, respectievelijk in 1972 en 1983 gestarte bedrijven "Bernard Schoonmaakservice en Glasbewassingsbedrijf VOF" en "Reinland Schoonmaakbedrijf & Glasbewassingsbedrijf VOF".
Met onze ruim 50 jarige ervaring staan wij niet alleen bekend om de uitstekende kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, maar ook om onze persoonlijke service, betrouwbaarheid en klantgerichte wijze van bedrijfsvoering.
Behalve als schoonmaakbedrijf en glasbewassingsbedrijf hebben wij ook ruime ervaring en beschikken wij over de expertise om u de helpende hand te bieden bij interne sloopwerkzaamheden, bij het renoveren, bij het onderhouden en bij het schoon opleveren van panden.
Daarnaast staan wij ook voor u klaar als groothandel en leverancier van kwalitatief hoogwaardige en duurzame schoonmaak- en hygiëneproducten.

Specialisaties

Mede op verzoek van onze tevreden opdrachtgevers, hebben wij ons in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld en gespecialiseerd op het gebied van onder meer:
• glasbewassing (binnen en buiten);
• schoonmaak en onderhoud van kantoorruimtes;
• schoonmaak en onderhoud van publieke ruimtes (portieken, galerijen en liften);
• schoonmaak en onderhoud van vloeren;
• schoonmaak en onderhoud van gevels;
• schoonmaak en onderhoud van kunststof (boten, kozijnen, daklijsten, dakkapellen en boeidelen);
• schoonmaak en onderhoud van personenbussen;
• renovatiesloop, ontruimingen en schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden;
• levering van kwalitatief hoogwaardige en duurzame schoonmaak- en hygiëneproducten.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons centraal. In dit kader hanteren wij de volgende speerpunten:
• bereikbaar;
• betrouwbaar;
• herkenbaar;
• juiste opleiding en begeleiding van medewerkers;
• kwaliteit op maat;
• punctueel en snel.

Controle

Wij bespreken de uit te voeren werkzaamheden uitgebreid met onze uitvoerende medewerkers. Hierdoor weten zij tot in detail wat er van hen wordt verwacht.
Komen er desondanks tekortkomingen voor dan nemen wij direct contact op met de betreffende medewerker(s) en spreken die grondig met hem/hen door.

Met behulp van controlelijsten lopen wij periodiek de uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden na en bespreken het resultaat daarvan met onze uitvoerende medewerkers.
Eventuele op- en of aanmerkingen van cliënten nemen wij uiterst serieus en wij bespreken die direct, het liefst met degene erbij die de opmerkingen heeft gemaakt. Zo verkrijgen wij een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Het resultaat bespreken wij daarna direct met onze uitvoerende medewerker(s).

Personeelsbeleid

Ons team bestaat uit een 20-tal medewerkers. Deze zijn in volledige dagdienst of op parttime-basis bij ons in vaste dienst.

Een belangrijke doelstelling van ons is onze uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren. Om dit èn om optimale resultaten te bereiken controleren wij regelmatig alle projecten op kwaliteit, punctualiteit en inzet.

Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerker voor het werk achten wij van essentieel belang. Om die reden bespreken wij de werkzaamheden maar ook eventuele problemen direct met onze uitvoerende medewerkers.

Wij waarderen en belonen nuttige suggesties van onze medewerkers betreffende de werkzaamheden.

Per project stellen wij een vaste groep medewerkers aan.

Nieuwe medewerkers worden begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar onze mening naar tevredenheid is. De gebruikelijke controle blijft daarna van toepassing.

Uiteraard hechten wij ook grote waarde aan het goed functioneren van de samenwerking met de medewerkers van de cliënt.

Arbeidsvoorwaarden

Met een medewerker die bij ons in dienst treedt gaan wij een individuele arbeidsovereenkomst aan.
Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

In de arbeidsovereenkomst staan in ieder geval vermeld:
• de duur van de overeenkomst (bepaalde-of onbepaalde tijd);
• de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende werktijden;
• de functie van de werknemer en de daarbij behorende loongroep.

Normen

Wij werken volgens de normen van het "Quality Systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing".

Deze internationale normen bevatten eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor wij:
• in staat zijn consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;
• voor klanttevredenheid zorgen door een effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen die gericht zijn op continue verbetering en op het voorkomen dat een geleverde prestatie niet aan de verwachtingen van de klant voldoet (non-conformiteit).

VCA

VCA is al een lange reeks van jaren dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Met de zogenaamde VGM Checklist Aannemers bevorderen wij een veilige en gezonde werkomgeving en sparen wij het milieu daar waar mogelijk.
Het gaat hier om het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever.

Met een VCA-certificering wordt de aanwezigheid van een veiligheidssysteem aantoonbaar en worden veiligheidsresultaten beheerst.