Ontstaan
twee in een

Reinland BV is ontstaan uit een fusie per 1 januari 2019 van de ge­re­nom­meer­de, respectievelijk in 1972 en 1983 gestarte bedrijven Bernard Schoonmaakservice en Glazenwasserij VOF en Reinland Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij VOF.

Wij staan, naast de uitstekende kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, ook maar vooral bekend om onze klantgerichte wijze van bedrijfsvoering.

Specialisatie
specialisatie

Mede op verzoek van de tevreden opdrachtgevers, hebben wij ons in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld en gespecialiseerd op het gebied van (in willekeurige volgorde):

glasbewassing;
gevelreiniging;
ontruimen, uitvoeren van onderhoud en schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden;
schoonmaak en onderhoud van kantoorruimtes;
schoonmaak van portieken en galerijen;
vloeronderhoud.

Kwaliteit
kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons centraal. In dit kader hanteren wij de volgende speerpunten:

bereikbaar;
betrouwbaar;
herkenbare bedrijfskleding;
juiste opleiding en begeleiding van medewerkers;
kwaliteit op maat;
punctueel en snel.

Kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrole

Wij bespreken de uit te voeren werk­zaamheden uitgebreid met onze medewerkers. Hierdoor weten onze uitvoerende medewerkers tot in detail wat er van hen wordt verwacht.
Bij eventuele tekortkomingen nemen wij direct contact op met de betreffende medewerker(s) en spreken dit grondig met hem/hen door.

Met behulp van controlelijsten lopen wij periodiek de uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden na en bespreken het resultaat daarvan met onze uitvoerende medewerkers.

Eventuele op- en of aanmerkingen van cliënten nemen wij uiterst serieus en wij bespreken die direct, het liefst met diegene erbij die de opmerkingen heeft gemaakt. Zo verkrijgen wij een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Het resultaat bespreken wij daarna direct met onze uitvoerende medewerkers.

Personeelsbeleid
personeesbeleid

Ons team bestaat uit een 20-tal mede­wer­kers. Deze zijn allen, zowel in volledige dag­dienst alsook op parttime-basis, bij ons in vaste dienst.

Een belangrijke doelstelling van ons is onze uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren.
Om dit èn om optimale resultaten te bereiken controleren wij regelmatig alle projecten op kwaliteit, punctualiteit en inzet.

Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerker voor het werk achten wij van essentieel belang. Om die reden bespreken wij de werkzaamheden maar ook eventuele problemen direct met onze uitvoerende medewerkers.

Wij waarderen en belonen nuttige suggesties van onze medewerkers betreffende de werkzaamheden.

Per project stellen wij een vaste groep medewerkers aan.

Nieuwe medewerkers worden begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar onze mening naar tevredenheid is. De gebruikelijke controle blijft daarna van toepassing.

Uiteraard hechten wij ook grote waarde aan het goed functioneren van de samenwerking met de medewerkers van de cliënt.

Arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden

Met een medewerker die bij ons in dienst treedt gaan wij een individuele ar­beids­over­een­komst aan.

Op de arbeidsovereenkomst is minimaal de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing.

Normen
certificatie

Wij werken volgens de normen van het "Quality systems-Model for quality assurance in production, installation and servicing".
Deze internationale norm specificeert kwaliteitssysteemeisen, te gebruiken waar de bekwaamheid van een leverancier om producten te leveren die overeenkomen met een vastgesteld ontwerp moet worden aangetoond.

De gespecificeerde eisen zijn in de eerste plaats gericht op het bereiken van klanttevredenheid door het voorkomen van afwijkingen in alle stadia van vervaardigen tot en met nazorg.

VCA
vca

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
Met de zogenaamde VGM Checklist Aannemers bevorderen wij een veilige en gezonde werkomgeving en sparen wij het milieu daar waar mogelijk.
Het gaat hier om het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever.

Met een VCA-certificering wordt de aanwezigheid van een veiligheidssysteem aantoonbaar en worden veiligheidsresultaten beheerst.

Referenties
referenties

Wij voeren onze schoonmaak- en glas­be­was­sings­werk­zaam­heden voor­na­me­lijk uit in de regio Haaglanden.

Sedert jaren verrichten wij werkzaamheden naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers voor onder meer:

Ambassade van Zwitserland, Den Haag;
Atrium Vastgoedmanagement, Den Haag;
De Burcht VGM, Voorburg;
Emergo BV, Den Haag;
K&C Eigendom Management BV, Nootdorp;
MAN Sassenheim, Sassenheim;
Oosterhof Beheer BV, Den Haag;
Rendon Onderhoudsgroep, Voorburg
Rijnland VGM, Zoetermeer
Staedion VVE Beheer, Den Haag;
Totaal VVE Beheer, Den Haag e.o.;
Van 't Hof - Rijnland VGM, Zoetermeer;
Van Assen & Stoorvogel VVE en VGM, Kwintsheul;
Vestia DHZO, Den Haag;
VVE Beheer BV, Rijswijk;
VVE Rijswijk, Rijswijk;
Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar.