Over ons

Specialisatie

In de loop der jaren heeft Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV zich steeds verder gespecialiseerd op het gebied van:
▹ glasbewassing;
▹ schoonmaak van kantoren en woonflats;
▹ reinigen en conserveren van kunststof en/of aluminium kozijnen en beplating;
▹ onderhoud van harde vloeren en tapijtreiniging;
▹ schoon en leeg opleveren van woningen en andere ruimten;
▹ leegpompen van kelders en bergingen bij wateroverlast.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV centraal. In dit kader hanteert Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV de volgende speerpunten:
▹ herkenbare bedrijfskleding;
▹ kwaliteit op maat;
▹ juiste opleiding en begeleiding van medewerkers;
▹ bereikbaar;
▹ betrouwbaar;
▹ punctueel en snel.

Kwaliteitscontrole

Het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV bespreekt de uit te voeren werkzaamheden uitgebreid met de medewerkers. Hierdoor weten de uitvoerende medewerkers tot in detail wat er van hen wordt verwachten.
Bij eventuele tekortkomingen neemt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV direct contact op met de betreffende medewerker en spreekt dit grondig met hem door.

Met behulp van controlelijsten loopt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV periodiek de uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden na en bespreekt het resultaat daarvan met de uitvoerende medewerkers.

Eventuele op- en of aanmerkingen van cliënten neemt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV uiterst serieus en bespreekt zij direct, het liefst met diegene erbij die de opmerkingen heeft gemaakt. Zo verkrijgt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Het resultaat spreekt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV daarna direct met de uitvoerende medewerkers door.

Personeelsbeleid

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV werkt met een 20-tal medewerkers. Deze zijn allen, zowel in volledige dagdienst alsook op parttime-basis in vaste dienst bij Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV.

Een belangrijke doelstelling van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV is de uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren.
Om dit èn om optimale resultaten te bereiken controleert het het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV regelmatig alle projecten op kwaliteit, punctualiteit en inzet.

Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerker voor het werk acht Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV van essentieel belang. Om die reden bespreekt het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV de werkzaamheden maar ook eventuele problemen direct met de uitvoerende medewerkers.

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV beloont nuttige suggesties van de medewerkers betreffende de werkzaamheden.

Per project stelt Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een vaste groep medewerkers aan.

Nieuwe medewerkers worden begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar de mening van het management van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV naar tevredenheid is.
De gebruikelijke controle blijft daarna van toepassing.

Uiteraard hecht Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV ook grote waarde aan het goed functioneren in samenwerking met medewerkers van de cliënt.

Arbeidsvoorwaarden

Met medewerkers die in dienst treden gaat Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een individuele arbeidsovereenkomst aan.

Op de arbeidsovereenkomst is minimaal de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing.

Certificatie

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV werkt volgens de normen van het "Quality systems-Model for quality assuance in production, installation and servicing".

Deze internationale norm specificeert kwaliteitssysteemeisen, te gebruiken waar de bekwaamheid van een leverancier om producten te leveren die overeenkomen met een vastgesteld ontwerp moet worden aangetoond.

De gespecificeerde eisen zijn in de eerste plaats gericht op het bereiken van klanttevredenheid door het voorkomen van afwijkingen in alle stadia van vervaardigen tot en met nazorg.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Met de zogenaamde VGM Checklist Aannemers wordt een veilige en gezonde werkomgeving bevorderd en wordt het milieu daar waar mogelijk gespaard.
Het gaat hier om het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever.
Met een VCA-certificering wordt de aanwezigheid van een veiligheidssysteem aantoonbaar en worden veiligheidsresultaten beheerst.

Referenties

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV voert haar schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden voornamelijk uit in de regio Haaglanden.

Sedert jaren verricht Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV werkzaamheden naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers voor onder meer:
▹ Atrium vastgoedmanagement, Den Haag;
▹ De Burcht VGM, Voorburg;
▹ Serviceflat Dekkershaghe, Den Haag;
▹ Serviceflat Hagesteyn, Den Haag;
▹ Hartman Schilders en totaal onderhoud, Den Haag;
▹ Rijnland VGM, Zoetermeer
▹ MAB Development, Den Haag;
▹ Oosterhof Beheer, Den Haag;
▹ Vestia DHZO, Den Haag;
▹ Vestia Westland, Naaldwijk;
▹ Devilee Makelaars, Den Haag;
▹ Van Assen & Stoorvogel VVE en VGM, Kwintsheul;
▹ VVE Beheer, Rijswijk;
▹ Vervane Beheer, Den Haag;
▹ Oosterhof Beheer BV, Den Haag;
▹ Fintec Vastgoed VVE Beheer, Noordwijk;
▹ Buitenhof Advokaten, Den Haag;
▹ Vluchtelingen Werk Zuidvleugel, Den Haag;
▹ Staedion VVE Beheer, Den Haag;
▹ Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar;
▹ BUS PARTNERS, Zoetermeer;
▹ MAN Sassenheim, Sassenheim;
▹ T-Com Tracking & Tracing, Zoetermeer;
▹ Vehold, Zoetermeer;
▹ Velo Vastgoed B.V., Zoetermeer;
▹ Emergo BV, Den Haag;
▹ Van 't Hof - Rijnland VGM, Zoetermeer;
▹ VVE Beheer BV, Rijswijk;
▹ VVE Het Rond, Zoetermeer;
▹ Totaal VVE Beheer, Den Haag e.o.;
▹ Makelaarskantoor De Bruyn en Tak, Voorburg;
▹ Wijkberaad De Hyacint, Den Haag;
▹ VVE Beheer De Drie Kastelen, Zoetermeer;
▹ K&C Eigendom Management B.V., Nootdorp;
▹ VVE Gaardedreef, Zoetermeer;
▹ Advieskantoor Bohemen, Den Haag;
▹ Tanah Beheer, Voorschoten;
▹ VVE Rijswijk, Rijswijk;
▹ Zorg VVE Beheer, Rotterdam;
▹ Diverse overige VVE's regio Haaglanden.

Sitemap Disclaimer Print deze pagina

© Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV