Ontstaan
twee in een

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV is ontstaan uit een fusie per 1 januari 2019 van de ge­re­nom­meer­de, respectievelijk in 1972 en 1983 gestarte bedrijven Bernard Schoonmaakservice en Glazenwasserij VOF en Reinland Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij VOF.

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV staat, naast de uitstekende kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, ook maar vooral bekend om haar klantgerichte wijze van bedrijfsvoering.

Specialisatie
specialisatie

Mede op verzoek van de tevreden opdrachtgevers, heeft Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld en gespecialiseerd op het gebied van (in willekeurige volgorde):

glasbewassing;
gevelreiniging;
ontruimen, uitvoeren van onderhoud en schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden;
schoonmaak en onderhoud van kantoorruimtes;
schoonmaak van portieken en galerijen;
vloeronderhoud.

Kwaliteit
kwaliteit

Kwaliteit staat bij Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV centraal. In dit kader hanteert Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV de volgende speerpunten:

bereikbaar;
betrouwbaar;
herkenbare bedrijfskleding;
juiste opleiding en begeleiding van medewerk(st)ers;
kwaliteit op maat;
punctueel en snel.

Kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrole

Het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV bespreekt de uit te voeren werk­zaamheden uitgebreid met de medewerkers. Hierdoor weten de uitvoerende medewerkers tot in detail wat er van hen wordt verwacht.
Bij eventuele tekortkomingen neemt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV direct contact op met de betreffende medewerker en spreekt dit grondig met hem door.

Met behulp van controlelijsten loopt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV periodiek de uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden na en bespreekt het resultaat daarvan met de uitvoerende medewerkers.

Eventuele op- en of aanmerkingen van cliënten neemt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV uiterst serieus en bespreekt zij direct, het liefst met diegene erbij die de opmerkingen heeft gemaakt. Zo verkrijgt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie.
Het resultaat spreekt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV daarna direct met de uitvoerende medewerkers door.

Personeelsbeleid
personeesbeleid

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV werkt met een 20-tal mede­wer­kers. Deze zijn allen, zowel in volledige dag­dienst alsook op parttime-basis in vaste dienst bij Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV.

Een belangrijke doelstelling van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV is de uitvoerende medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren.
Om dit èn om optimale resultaten te bereiken controleert het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV regelmatig alle projecten op kwaliteit, punctualiteit en inzet.

Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerker voor het werk acht Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV van essentieel belang. Om die reden bespreekt het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV de werkzaamheden maar ook eventuele problemen direct met de uitvoerende medewerkers.

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV beloont nuttige suggesties van de medewerkers betreffende de werkzaamheden.

Per project stelt Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV een vaste groep medewerkers aan.

Nieuwe medewerkers worden begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar de mening van het management van Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV naar tevredenheid is. De gebruikelijke controle blijft daarna van toepassing.

Uiteraard hecht Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV ook grote waarde aan het goed functioneren in samenwerking met medewerkers van de cliënt.

Arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden

Met medewerkers die in dienst treden gaat Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV een individuele ar­beids­over­een­komst aan.

Op de arbeidsovereenkomst is minimaal de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing.

Normen
certificatie

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV werkt volgens de normen van het "Quality systems-Model for quality assurance in production, installation and servicing".
Deze internationale norm specificeert kwaliteitssysteemeisen, te gebruiken waar de bekwaamheid van een leverancier om producten te leveren die overeenkomen met een vastgesteld ontwerp moet worden aangetoond.

De gespecificeerde eisen zijn in de eerste plaats gericht op het bereiken van klanttevredenheid door het voorkomen van afwijkingen in alle stadia van vervaardigen tot en met nazorg.

VCA
vca

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
Met de zogenaamde VGM Checklist Aannemers wordt een veilige en gezonde werkomgeving bevorderd en wordt het milieu daar waar mogelijk gespaard.
Het gaat hier om het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever.

Met een VCA-certificering wordt de aanwezigheid van een veiligheidssysteem aantoonbaar en worden veiligheidsresultaten beheerst.

Referenties
referenties

Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV voert haar schoonmaak- en glas­be­was­sings­werk­zaam­heden voor­na­me­lijk uit in de regio Haaglanden.

Sedert jaren verricht Reinland Schoon­maak­bedrijf & Glazen­wasserij BV werkzaamheden naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers voor onder meer:

Advieskantoor Bohemen, Den Haag;
Ambassade van Zwitserland, Den Haag;
Atrium Vastgoedmanagement, Den Haag;
Buitenhof Advokaten, Den Haag;
BUS PARTNERS, Zoetermeer;
De Burcht VGM, Voorburg;
Devilee Makelaars, Den Haag;
Emergo BV, Den Haag;
Fintec Vastgoed VVE Beheer, Noordwijk;
K&C Eigendom Management BV, Nootdorp;
MAB Development, Den Haag;
Makelaarskantoor De Bruyn en Tak, Voorburg;
MAN Sassenheim, Sassenheim;
Oosterhof Beheer BV, Den Haag;
Rijnland VGM, Zoetermeer
Serviceflat Dekkershaghe, Den Haag;
Serviceflat Hagesteyn, Den Haag;
Staedion VVE Beheer, Den Haag;
T-Com Tracking & Tracing, Zoetermeer;
Tanah Beheer, Voorschoten;
Totaal VVE Beheer, Den Haag e.o.;
Van 't Hof - Rijnland VGM, Zoetermeer;
Van Assen & Stoorvogel VVE en VGM, Kwintsheul;
Vervane Beheer, Den Haag;
Vestia DHZO, Den Haag;
Vestia Westland, Naaldwijk;
Vluchtelingen Werk Zuidvleugel, Den Haag;
VVE Beheer BV, Rijswijk;
VVE Beheer De Drie Kastelen, Zoetermeer;
VVE Beheer, Rijswijk;
VVE Gaardedreef, Zoetermeer;
VVE Het Rond, Zoetermeer;
VVE Rijswijk, Rijswijk;
Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar;
Wijkberaad De Hyacint, Den Haag;
Zorg VVE Beheer, Rotterdam.