arbeidsvoorwaarden Met een medewerker die bij ons in dienst treedt gaan wij een individuele arbeidsovereenkomst aan.

Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

In de arbeidsovereenkomst staat in ieder geval vermeld:
de duur van de overeenkomst (bepaalde-of onbepaalde tijd);
de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende werktijden;
de functie van de werknemer en de daarbij behorende loongroep.