Onze arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden Met een medewerker die bij ons in dienst treedt gaan wij een individuele arbeidsovereenkomst aan.

Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

In de arbeidsovereenkomst staat in ieder geval vermeld:
• de duur van de overeenkomst (bepaalde-of onbepaalde tijd);
• de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende werktijden;
• de functie van de werknemer en de daarbij behorende loongroep.